NRW Sağlık İnsiyatifi’nin imza kampanyasına sadece vatandaş olanlar katılabiliyor. NRW sağlık kampanyasına atılan imzaların geçerli olabilmesi için, NRW’da oturmak ve 18 yaşını doldurmuş olmanın yanısıa bir de Alman vatandaşı olmak gerekiyor. Sağlık İnsiyatifi , NRW Hükümeti’nden bu son kriterin kaldırılmasını talep ediyor. ‘NRW için sağlıklı hastaneler – herkese!’ İnsiyatifi için, bu alanda çalıştığı halde imzası geçerli olmayan hastabakıcıların,  yıllardır NRW’de yaşayan ve yakınında hastane ihtiyacı olan ama bunun için birşey yapma hakkı olmayan hastaların, kendisinin imza hakkı olmadığı halde aktif  bir şekilde imza toplayanların  büyük önemi var. Onların imzasının geçersiz sayılması kabul edilemez! Bize göre, burada yaşayan herkesin nasıl yaşayacağımıza karar verme hakkı da olmalıdr!